top of page

106

אפיון וחוויית משתמש

מספר פריטים בנושא: 

שחף בן משה

31.12.22

הפסיכולוגיה של חוויית המשתמש

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

אור יהל אסבג

31.10.21

"טעינה עצלה"

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מירב בר-שדה

31.10.21

מצב כהה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מושיקו אופיר

31.8.21

תכנון מסע לקוח בעידן הדיגיטלי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

פולינה שפירו

30.6.21

מחקר וגיבוש קונספט לחוויית משתמש UX

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ענת דרוקר

31.3.21

בדיקות קבלת משתמשים בתהליך פיתוח מקוון

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ענת דרוקר

31.7.20

חיווי זמן קריאה משוער בדפי מאמר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

יגאל ברמן

30.6.20

כותרת נכונה לחשיפה גדולה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

יאנינה דיין

31.7.19

רגעי קסם

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

שרה קארסנטי

31.5.19

חווית לקוח דיגטלית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

חזקי שנלר

30.4.19

סמלול וצבעים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ענת דרוקר

28.2.19

המשגה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

31.1.19

תוכנות שימושיות (לא מקצועניות) להכנת סרטונים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

ליאור כהן

31.1.19

קדמה טכנולוגית בשירות חווית המשתמש

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מיכל בלומנפלד שגיא

31.12.18

המשמעות החבויה בניהול הידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

bottom of page