top of page

5

תרבות

מספר פריטים בנושא: 

נגה ציפמן

27.9.23

באווירה מיוחדת לתקופת החגים: על תרומת האומנות לעבודת ניהול הידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

שגית סלמון

29.6.23

Ready, Set, Go – נערכים לשבוע הידע הבינלאומי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מאיה פליישר

31.12.16

למישהו יש פנס או גפרור?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מיכל גיל פרץ

31.10.16

פער דיגיטלי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

שגית סלמון

30.4.16

כבר 200...

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

bottom of page