top of page

2

תרבות

מספר פריטים בנושא: 

נגה ציפמן

27.9.23

באווירה מיוחדת לתקופת החגים: על תרומת האומנות לעבודת ניהול הידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

שגית סלמון

29.6.23

Ready, Set, Go – נערכים לשבוע הידע הבינלאומי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

bottom of page