top of page
מסך טלפון חכם

למונחים רלוונטים נא לבחור אות 

מילון מונחים

אמון

רמת ביטחון המאפשרת הסתמכות על אדם אחר, צוות, ארגון או רעיון, מתוך אמונה שהסתמכות זו היא בטוחה ולא תגרום לפגיעה. אמון הוא בסיס להצלחת ניהול ידע, וגורם עיקרי בהנעת שיתוף הידע

Trust

אונטולוגיה

בהקשר של ניהול ידע: מערכות יחסים בין קבוצות קטגוריות (ראה טקסונומיה). 

דוגמה לאונטולוגיה:בדיקות, אפיון ועיצוב מסווגים כשלבים בתהליך העבודה; מנהל פרויקט ואיש מכירות מוגדרים כבעלי תפקיד בפרוייק. 

הקשר בין שתי קטגוריות אלה הוא שבעלי התפקידים מבצעים את שלבי הפרוייקט השונים

Ontology

אינטרנט של הדברים

רשת המוצרים, המערכות והמכשירים המצוידים באלקטרוניקה, תוכנה, חיישנים וקישוריות רשת, המשדרים וצורכי נתונים המעידים על מצבם

Internet of Things (IOT)

אינטראנט

אינטראנט היא רשת פרטית המשתמשת בטכנולוגיית אינטרנט כדי לשתף מידע, משאבים ויישומים בארגון

Intranet

אמילי

תפיסה על פיה אנשים מונעים בעיקר על ידי אינטרס עצמי וסביר יותר שינהגו או ינקטו עמדה אם הם מייחסים לה תועלת או תגמול אישיים. 

השימוש בראשי תיבות אמילי מייצג את המשפט המלא ״אני מה יוצא לי?״ משמש לרוב להבנה ותקשור של הצעת הערך למוצר,מאגר ידע או שירות לקהל היעד. 

על ידי התייחסות לשאלת האמילי, ארגונים יכולים לבטא כיצד הפיתרון שלהם עונה על צורך, ומספק תועלת רלוונטית ומשכנעת למשתמש (לקוח, משתמש או אחר)

What’s In It For Me (WIIFM)

אוטומציה רובוטית של תהליכים

טכנולוגיה המשתמשת ברובוטים או בוטים של תוכנה כדי להפוך אוטומטית משימות חוזרות ושגרתיות בתהליכים עסקיים שונים. 

בוטים של אוטומציה רובוטית של תהליכים מחקים אינטראקציות אנושיות עם מערכות דיגיטליות, למשל בהזנת נתונים, מניפולציה של קבצים וייצור דוחות, ויכולים לבצע משימות מהר יותר, בצורה מדויקת יותר ובעלות נמוכה יותר מעובדים אנושיים

Robotic Process Automation (RPA)

bottom of page