top of page

ניהול ערוצי דיגיטל

דיגיטל | מדיה חברתית

רובינו נמצאים זמן רב ברשתות חברתיות ומשתמשים ברמה יומיומית בכלים הדיגיטליים.

אנו פעילים יותר, משתפים יותר ויודעים יותר.

אחד האתגרים החשובים הוא לשכפל הצלחה זו לתוך הארגון.

מחקרים הוכיחו כי כלי מדיה חברתית (Social Media) , המוכרת גם בשם WEB2.0, מגבירים אמון בקרב העובדים ומגבירים את רמת השיתוף.

לחברת ROM מתודולוגיות ייחודיות לניתוח צרכים המתאימים למימוש על ידי פתרונות מדיה חברתית וליישום הדרגתי של הכלים הללו בארגונים מתקדמים, כמו גם בארגונים שמרניים.

bottom of page