top of page

המוסד לביטוח לאומי, משרד המשפטים

פלטפורמות דיגיטליות

הקמת פתרונות SharePoint | ייעוץ בהתאמת מנוע החיפוש לצרכי הארגון

לכל ארגון קיימות כיום חלופות רבות לניהול דיגיטלי של המידע והידע. 

חברת ROM מובילה ארגונים בהחלטות הקשורות בפלטפורמות הדיגיטליות: 

- האם נדרש לרכוש טכנולוגיה חדשה, או ניתן להסתמך על הקיים?

- מה כדאי להציע לעובדים לטובת איזו מטרה?

- איזה כלי כדאי לרכוש לטובת מטרה מוגדרת?

לחברת ROM היכרות מקרוב עם מגוון הפתרונות ההולך ומתעדכן לטובת ניהול המידע והידע, ויכולת התאמה של הפלטפורמות המיטיבות לכל ארגון, לפי צרכיו ומשאביו.

bottom of page