top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 35

אוגוסט

2002

לגירסת הדפסה

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

פורטל - ניהול הידע הנכון

כאשר עוסקים בפורטלים נדרשת התייחסות לשלושה היבטים: התוכן, הארגון והטכנולוגיה. שילוב מאוזן של שלושתם הנו המפתח להצלחה. בגיליון זה בחרנו...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

ניווט אסוציאטיבי

שתי השיטות המקובלות, המאפשרות גישה לתכנים, הנן הגישה הישירה (באמצעות החיפוש- Search) וגישה תפריטית/היררכית (באמצעות בר הניווט- Navigate...

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

מערכות רבות לניהול מסמכים או מערכת מרכזית אחת?

עד לפני שנתיים הגישה הרווחת היתה שיש להשתמש במערכת מרכזית אחת לניהול מסמכים. לא עוד כל אחד שומר את מסמכיו באזורו הוא, אלא כולם משתפים את...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

עיתון מקופל

חדשות- אוגוסט 2002

ידיים מקלידות על לפטופ

קוראים מגיבים- י.מ

מדפים עמוסי ספרים

חדש על המדף- אוגוסט 2002

פנקס עט ועיפרון

ציטוט- Carla O'dellAPQC

bottom of page