top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 19

אפריל

2001

לגירסת הדפסה

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

עץ המסמכים

עם השנים הופך המחשב לכלי מרכזי בעבודתנו. רעיונות, הצעות, אפיונים וסיכומי דיון מועלים כולם על הכתב. בחינה מקרית של ידע הצבור בראשם של...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

המאפיינים בשירות החיפוש

חיפוש מסמכים הינו פעולה שאנו מבצעים כל יום ולרוב מס' פעמים ביום. אך, כל משתמש מנוסה באינטרנט, יודע מניסיון שחיפוש מסמך יכול להיות משימה...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

אישה יושבת על ספסל אוחזת עיתון

חדשות- אפריל 2001

מחברת עם עיפרון

ציטוט- Alvin Toffler

bottom of page