top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 43

אפריל

2003

לגירסת הדפסה

3

ד"ר מוריה לוי

מאת:

צורת 'ר'- צורה מועדפת לבניית פורטל/דף בית באינטראנט

מדוע כדאי לבנות את אזור התפריטים בפורטל/ דף בית באינטראנט בצורת "ר", מהו ה"ר" המפורסם, וקווי יסוד ראשוניים לבניית דף הבית? מהו ה"ר"...

זמן קריאה:

דקות

7

ד"ר מוריה לוי

מאת:

לקחת איים מנותקים של אנשים, נתונים ותהליכים עסקיים ולקשר ביניהם בצורה יצירתית לתועלת הארגון

ניהול הידע - לקחת איים מנותקים של אנשים, נתונים ותהליכים עסקיים ולמצוא את הדרך לקשר ביניהם בצורה יצירתית לתועלת הארגון ב- 24/3/03 התנהלה...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

הנדסה שיתופית

הנדסה שיתופית (הCollaborative Engineering) הוא מונח העוסק בהיבט נוסף של שיתוף הנדסי. בימינו היטשטשו הגבולות בין לקוחות עובדים וספקים...

זמן קריאה:

דקות

5

גלוריה כנרות

מאת:

Knowledge-based Marketing Engineering

גלוריה כנרות מגלה איך כמנהלת קבוצת Corporate Knowledge Services במרכז המכירות ב - Comverse, הקבוצה שלה הצליחה לפתח ולהטמיע תוכן, כלים,...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ידיים אוחזות עיתון

חדשות אפריל 2003

יד כותבת במחברת

ציטוט- Franklin P. Adams

bottom of page