top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 123

דצמבר

2009

לגירסת הדפסה

4

ד"ר מוריה לוי

מאת:

Becoming Knowledge Focused - סיכום ספר

ספר זה, Becoming Knowledge Focused, שפורסם ב- 2008, עוסק בניהול ידע בארגונים בינלאומיים, שלא למטרות רווח. הכוונה הן לארגונים אופרטיביים...

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

Our Iceberg Is Melting - סיכום ספר

השם John Kotter וודאי מוכר לרבים. מדובר בגורו של ניהול השינוי בעולם בעשרות השנים האחרונות. שיטתו הידועה של קוטר לניהול השינוי נלמדת...

זמן קריאה:

דקות

2

טל אלון

מאת:

שימור ידע של עובדים ערב פרישתם והתכווננות לפן האנושי

פתרון שימור הידע הינו אחד ממכלול פתרונות שיש ב"סל" ניהול הידע. הוא, לטעמי, אחד ה"רכים" שביניהם. הכוונה ב"רכים" היא שלשם מימושו באופן...

זמן קריאה:

דקות

2

צביקה עמית

מאת:

ניהול ביצועים מאוחד

המושג ניהול ביצועים מאוחד נולד מתוך הצורך לפעול באופן אקטיבי לשיפור ביצועי הארגון. לתחום הבינה העסקית חלק קריטי בתחום ניהול הביצועים, זאת...

זמן קריאה:

דקות

2

שלומית עמיחי

מאת:

תמיכה מבוססת ידע

תמיכה מבוססת ידע (KCS-Knowledge Centered Support‏) היא מתודולוגיה, מערך של פרקטיקות ‏ותהליכים, הרואה בידע את הנכס המרכזי בכל הנוגע לתמיכה...

זמן קריאה:

דקות

2

טל אלון

מאת:

תכנון

תכנון (Planning) הינו השלב השלישי בניהול ביצועים. ניהול ביצועים עוסק במתודולוגיה התומכת בשיפור תוצאות הארגון לשם מימוש האסטרטגיה...

זמן קריאה:

דקות

2

סיוון ערער ראובן

מאת:

בינה עסקית בתחום שרשרת האספקה

מבוסס על מאמר בשם: "The case for business intelligence" מאת James A. Cooke מחפשים דרך אחרת לשלוט בעלויות שרשרת האספקה של הארגון בתקופה...

זמן קריאה:

דקות

6

נעמה ברקוביץ'

מאת:

תיאור מקרה: תהליך תיעוד ידע של עובד פורש

נכתב בשיתוף עם אבי קדם, מנהל נידע של התע״א במהלך השנה האחרונה סקרנו בפניכם פנים שונים של פרויקט שימור ידע עובדים (שימור ידע באמצעות מפגשי...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ערמת עיתונים

חדשות ROM- דצמבר 2009

ילד מסתכל על גלובוס

Knowledge Management Articles

יד נוגעת בגלובוס

פיתוח חדשנות

מחברת ועט על שולחן ליד מקלדת ועכבר מחשב

SharePoint וניהול ידע

מרצה עומד מול קהל בכנס

כנסים בארץ ובעולם- דצמבר 2009

bottom of page