top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 44

מאי

2003

לגירסת הדפסה

2

עידו נמיר

מאת:

מחלת השכחה, זיכרון קולקטיבי ומה שבינם

בקיץ 2001 יצא לאקרנים סרט מתח חדש בשם memento. המפיקים הבטיחו סרט חדשני שכמותו לא נראה, ואכן סיפקו לנו סרט פילוסופי על תעתועי המוח...

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

הכשרת בעלי תפקידים בפעילות ניהול הידע

בכל פעילות בתחום ניהול הידע ניתן למנות, מעבר למנהל הידע עצמו, מספר בעלי תפקידים. לבעלי תפקידים אלו חלק קריטי בהצלחת הפעילות אותה אנו...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

צומת ידע

בעולם ניהול הידע קיימים שותפים רבים. אנו מכירים את מוביל הקהילות, המומחים, מנהלי תוכן וכמובן, את עובדי הידע. קבוצה אחת של בעלי ידע, מקומם...

זמן קריאה:

דקות

3

ד"ר מוריה לוי

מאת:

מדידת תהליך ניהול הידע

ארגונים רבים מודדים ידע, ולמטרות מגוונות. חלקם כאמצעי לדרבון פעילות, אחרים לתגמול, והסיבות רבות. מטרתה העיקרית של פעילות ניהול הידע...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ערמת עיתונים

חדשות מאי 2003

מחברת ועיפרון

ציטוט- H.L. Mencken

bottom of page