top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 6

מרץ

2000

לגירסת הדפסה

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

איפה לא כדאי להתחיל בניהול ידע?

אנחנו משוכנעים בחשיבות ניהול הידע. אנחנו בטוחים שהוא המפתח בעולם כשלנו לקפיצת מדרגה בהשגת היעדים הארגוניים. יתר על כן, הידע הקיים בחברה...

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר עדנה פשר

מאת:

מאזן הון אינטלקטואלי

אחת התופעות המרתקות בעולם העסקים היא הפער העצום בין שווי חברה על פי המאזן החשבונאי לבין שווי השוק שלה. פער זה משקף, למעשה, את שוויים של...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

עיתון

חדשות ניהול ידע- מרץ 2000

ידיים מקלידות על לפטופ. על המסך מופיע אתר

פינת הלשון- Personalization

קהל בכנס צופה במסך

לאן הערב? כנסים, קורסים ויתר פורומים

bottom of page