top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 66

מרץ

2005

לגירסת הדפסה

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

פורטל

שנים רבות, בלבל אותנו מושג ה- Portal. מונח הפורטל שימש אותנו שלוש מטרות שונות, הקרובות זו לזו: פעם אחת- כסוג של פתרון ניהול ידע המרכז...

זמן קריאה:

דקות

2

עומר בן יהודה

מאת:

"מידע כללי"- הפיתוי והמלכודת

כל מי שבונה אתר תוכן או מערכות תיעוד מסמכים, מגיע לשלב בניית עץ התכנים. זהו השלב בו אנו מנסים לקחת את כל התכנים באתר ולסדר אותם בעץ...

זמן קריאה:

דקות

3

נעמה הלוי

מאת:

מבנה מטריציוני בשירות הקהילה

אפיון פונקציונאלי של קהילה- לאן ניתן להגיע? כשאנו בונים קהילה אנו משתמשים במשאבי הארגון ומכוונים לקדם את יעדיו. לטובת זאת אנו נערכים...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ערמת עיתונים

חדשות מרץ 2005

אישה יושבת על ספסל אוחזת בעיתון

מה חדש ברום?...

קהל באולם כנסים צופה במרצה

כנסים קורסים ויתר פורומים- מרץ 2005

יד כותבת

ציטוט- Chinese proverb

bottom of page