top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 12

ספטמבר

2000

לגירסת הדפסה

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

עקרונות לניהול ידע

לעובדים שייך האמצעי לייצור הידע שלהם. הם יכולים למכור אותו, לסחור בו, לוותר עליו לטובת הארגון או שאר העובדים אך עדיין הוא יישאר שלהם....

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

שאיבת ידע בתהליך היווצרותו

אנו מדגישים כל הזמן את המטרות השונות של ניהול ידע כגון: שימור הידע בארגון והפיכתו מנכס אישי לנכס ארגוני, אחזור הידע בעת שזקוקים ע"מ...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ידיים אוחזות עיתון

חדשות ניהול ידע- ספטמבר 2000

עמיתים לעבודה משוחחים כאשר הם יושבים על פופים וערסל

פינת הלשון- Communities of Practice

קהל בכנס צופה במרצה

לאן הערב??? כנסים, קורסים ויתר פורומים- ספטמבר 2000

מחברת ועיפרון

אמרו בעיתון- B.F. Skinner

bottom of page