top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 60

ספטמבר

2004

לגירסת הדפסה

2

כרמית שקד

מאת:

התנדבות כדרך להאצלת סמכות ולקיחת אחריות עם פחות התנגדות

למגוון פעילויות הקשורות לניהול ידע וחדשנות נדרשים אנשים אשר יהיו שותפים וימלאו תפקידים שונים בהקמה ובתחזוקה. לאתר באינטראנט או לפורטל...

זמן קריאה:

דקות

9

ד"ר מוריה לוי

מאת:

הקמת פורטל - כל התורה על רגל אחת

לרבים מאיתנו כבר קיים פורטל בארגון. בעבר אולי קראנו לו "אינטראנט", ועכשיו עם רכישת טכנולוגיה, אנו משדרגים את שמו לפורטל, אך בהחלט לא...

זמן קריאה:

דקות

2

גיא נירי

מאת:

מודיעין עסקי, מודיעין תחרותי או מודיעין שיווקי?

כשנכנסתי ל"בגיר", חלק מהגדרת התפקיד שלי הייתה בתחום המודיעין העסקי. לאחר שביצעתי סדרת שיחות עם אנשים בחטיבות העסקיות השונות, התברר לי...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

עיתון

חדשות ספטמבר 2004

ידיים אוחזות עיתון

מה חדש ברום? ספטמבר 2004

עיפרון על מחברת

ציטוט- Martin H. Fischer

bottom of page