top of page

ירחון ROM 

גיליון מס׳ 221

פברואר

2018

לגירסת הדפסה

3

נגה ציפמן

מאת:

התשמע קולי?: מעגלים מקבילים המתקיימים בין קבוצות לפיתוח ידע ובין קבוצות ההתייחסות סביבן מתבצעת הלמיד

לפני שנים, ליוויתי קבוצה שעסקה בבריונות בקרב בני נוער ובמיגור התופעה. הנושא היה בדמם של כל המשתתפים: אנשי חינוך ותיקים, מעורבים...

זמן קריאה:

דקות

6

ד"ר מוריה לוי

מאת:

Social Media for Government - סיכום ספר

הספר "Social Media for Government: How A practical Guide to Understanding, Implementing, and Managing Social Media Tools in the Public...

זמן קריאה:

דקות

1

הדס גיל

מאת:

MindMap

"מפה ויזואלית". מושג זה מבטא מתודה ויזואלית לארגון מידע, תוך מתן דגש על היררכיית המידע והקשרים בין חלקיו השונים של נושא מסויים עליו...

זמן קריאה:

דקות

2

ענת ביילסקי

מאת:

איתור מידע באמצעות תוכנות זיהוי קולי

מהי מערכת זיהוי קולי? מערכת זיהוי קולי הינה מערכת ממוחשבת המסוגלת לקלוט ולפענח דיבור אנושי, להבין ולבצע את הפקודות מדוברות. על מנת...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

חדשות- פברואר 2018

What is KM? Knowledge Management Explained

כנסים- פברואר 2018

Knowledge Management for Development

Knowledge Management: Strengthening Health Services, Saving Lives: A K4Health Animation

bottom of page