top of page

חדשות אוגוסט 2005

חם בשוק ניהול הידע בחודשים אלו. למעשה, לא זכורים חודשים חמים כקיץ 2005 בו נוהלו מכרזים כה רבים לניהול ידע במקביל, בתקופה כה קצרה. המכרזים כוללים התקשרויות מכל הסוגים ובכל הגדלים:

* עיריית ת"א, קליטת עליה.

* נ.ת.ע. נתיבי תחבורה עירוניים.

* חברת חשמל לישראל.

* משרד הרווחה. ועוד...

בקיץ זה, הוגשו לתחרות ניהול הידע והפורטלים השנתית ה- ITAWARDS (מבית אנשים ומחשבים), כמות פרויקטים ופעילויות מדהימה בהיקפה: 19 במספר.

בקיץ זה נסגרו מספר חוזים והתקשרויות חדשות. ובל נשכח ונקפח את מזג האוויר. גם הוא עושה את שלו. כפי שאמרנו- חם בקיץ 2005; חם מאד

bottom of page