top of page

חדשות אפריל 2003

בשבוע האחרון של חודש מרץ התקיימה לראשונה ועידה עסקית לניהול ידע. בועידה לקחו חלק כ- 800 משתתפים: מנהלי ידע בארגונים ספקים יועצים וכל מי שמתעניין ועוסק בתחום ורצה ללמוד יותר. 

הועידה התחלקה לשניים: 

בחלק הראשון התקיים במליאה ובו ניתנה סקירה על ניהול ידע בחברה הישראלית והועברו הרצאות ממיטב המרצים של החברות המובילות בישראל העוסקות בתחום ניהול הידע והרצאות של ראש תכנית ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית. 

החלק השני הורכב משלושה מסלולים שונים בתחום: תחקיר והפקת לקחיםפורטלים ארגוניים ומנועי חיפוש וכלים לניהול ידע. מסלולים אלו הועברו ע"י מנהלי ידע מחברות כגון: רפאלתנובהבזקאמדוקס ו – ROM.


הועידה אורגנה ע"י קבוצת אנשים ומחשבים ו –ROM Knowledgeware ונערכה במלון דן פנורמה בת"א.

אנו תקווה שהכנס תרם למשתתפיו והעשיר את הידע בתחום ניהול הידע וכן ירבו ועידות כאלו.

פרטים נוספים בסקירה החודשית.

bottom of page