top of page

חדשות יולי 2015

1. ב23/07 בשעה 13:00 יתקיים כנס ניהול ידע מתארח של הפורום לניהול ידע בישראל.

הכנס יתקיים בעיריית תל אביב. מצ"ב קישור להזמנה. לפרטים והרשמה ניתן לפנות ל yamit@kmrom.com

2.  בימים אלו נפתח פורום KM Legal המיועד לאנשים העוסקים בעולם המשפטי בניהול ידע. לפרטים נוספים ניתן לפנות ל yamit@kmrom.com

3. החלו החודש הכשרות מורים לתכנית לימודים חדשה לקראת בגרות- "איתור ועיבוד מידע דיגיטלי: מידע, ידע ואינטרנט".
מנהלת התכנית- ד"ר אורית צייכנר, מובילת נושא ניהול ידע- ד"ר מוריה לוי
עקב ההתעניינות הגבוהה משתתפים בהכשרות 50 מורים ראשונים, המייצגים כ- 40 בתי ספר (במקום התכנית המקורית ל- 10 בתי ספר בלבד בשנה ראשונה).
http://www.user-1723486.cld.bz/igm250#24/z

bottom of page