top of page

חדשות- יוני 2016

1. שמחים לבשר שבהגרלה בין החברים ששיתפו את קורס ניהול הידע בפייסבוק זכה שי תמם

הקורס ייפתח ב30/6/16 לפרטים והרשמה ניתן לפנות לימית yamit@kmrom.com

2. כנס ניהול ידע מתארח יתקיים ב17/07/2016 במכבי שירותי בריאות, לפרטים והרשמה ניתן לפנות ל yamit@kmrom.com

3. גאים שחברת נובה מצטרפת ללקוחותינו בשימוש בתוכנת שיתוף המסמכים בענן File&Find, בנוסף ללקוחותינו המגוונים העושים שימוש במערכת עומר לניהול ידע במוקדים

bottom of page