top of page

חדשות- מאי 2017

1. קורס ניהול ידע לדעת יותר ייפתח ב 8.6.17 לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות ל yamit@kmrom.com

2.    ROM  מברכים את עיריית כפר סבא ואת חברת הגמל  IBI שמתחילים לנהל את הידע במוקד השירות באמצעות מערכת העומר

3. כמידי שנה, במסגרת כינוס האיכות השנתי (מס 35) ייערך מסלול ניהול ידע, בהובלתה של ד"ר מוריה לוי.
כולם מוזמנים להגיש תקצירים להרצאות עד תאריך 31/05/17 באתר הכנס- http://www.quality2017.co.il/ 

bottom of page