top of page

חדשות- פברואר 2012

1. בנק ספרד הכולל 110,000 עובדים החליט להעביר את כלל פלטפורמות ניהול הידע הפנימיות שלו (לשיפור אפקטיביות העובד ולשיפור השיתופיות) לסביבת Google Apps שהינה פלטפורמה של Google המנוהלת בענן אך מיועדת לצרכים פנים ארגוניים. מעריכים את האומץ וממשיכים לעקוב אם יש עוד ארגונים בכיוון. לפרטים- http://www.zdnet.com/blog/feeds/spanish-bank-bbva-migrates-110000-employees-to-google-apps/4502

2. שוק ה- Performance Monitor (ניטור ביצועים) הינו שוק ותיק של פעילות, ועם זאת, דשדש שנים רבות, אם בגלל חוסר הבנה מה בינו לבינה עסקית רגילה, ואם בגלל מורכבות ויוקר הפתרונות המוצעים. TDWI, במאמר שפרסמו, מצביעים על מגמה של שינוי ב- 2012: 1) יותר ספקים 2) יותר פתרונות בענן 3) יותר פתרונות ורטיקאליים (מוכווני צורך ומגזר) 4) ניטור הביצועים העסקי פיננסי אינו מתמקד רק בעלויות והשוואה פנימית, אלא השוואה של הארגון למתחריו. לפרטים נוספים- http://tdwi.org/Articles/2012/01/17/4-Performance-Management-Trends-2012.aspx?Page=1

3. כמידי שנה, אנו מוצפים בתחזיות ומגמות בתחילת השנה ובסיכומים בסופה. ועם זאת, תמיד נכון לקרוא וללמוד. שבע התחזיות הנצפות בשוק הבינה העסקית לשנה הקרובה כוללים: 1) תחרות בארגונים בין היחידות מי יזכה בשירותי BI 2) ביזור והעברת הכוח למשתמש 3) יותר נפח נתונים 4) BI בענן 5) התרבות ממשקים ל Outlook ולכלי שיתופיות 6) Open Source BI 7) המשך עבודה עם יותר מפלטפורמה אחת. ועל זה נאמר: נחכה ונראה...

bottom of page