top of page

חדשנות בחינוך בעזרת ניהול ידע

המאמר דן בסוגיה האם ניתן ליישם ניהול ידע בבתי ספר ובאוניברסיטאות - מוסדות ששיתוף בידע הוא חלק מרכזי מהווייתם.
מוסדות להשכלה גבוהה אוצרים בתוכם מוחות מבריקים בתחומי המחקר והניהול. אם ישכילו מוסדות אלה לאמץ את ניהול הידע כדרך חיים הם יהיו בדרך הנכונה לחדשנות ואנחנו, הלומדים, נרוויח.
מאמר מעניין הנוגע לניהול ידע במוסדות הקרובים לחיי כולנו.

לקישור לחץ כאן

bottom of page