top of page

כאשר בינה עסקית מצילה חיים

דייויד לינטיקום מתייחס לחיוניות השימוש בכלי BI במגזר הבריאות, הן הקליני והן המחקרי. הוא טוען שניתן לעשות יותר, באמצעות כלים אלו, למען יעילות טיפולים, איתור דפוסי בעיות ודפוסי הצלחה. לבסוף הוא מציע שלוש דרכים ליישום. מומלץ.

  לקישור לחץ כאן

bottom of page