top of page

מגמות בשוק

תנודות בשוק ה-BI

לאחר המיזוגים והרכישות המשמעותיים שראינו בשנה האחרונה, שוק ה- BI אינו חוזר למצב של מנוחה. כמו אדוות הגלים שלאחר הסערה הגדולה, כך גם כאן: אנו חווים הרבה מיזוגים עם חברות קטנות, הרבה שיתופי פעולה נוספים. דוגמא לכך הנה חברת SAP שכמעט כל שבוע חותמת הסכם שת"פ או מיזוג עם חברה קטנה יותר בתחום (כמו עם Infosys Technologies). מגמה זו מאפשרת לנו מיקוד ביצרנים גדולים, אך יש לה יתרון נוסף: פונקציונאליות נוספת. לפני כחודש חתמה SAP (כן, שוב היא), על הסכם עם RIM. כתוצאה מהסכם זה תורחב אפשרות הגישה ליישומי ה- BI הארגוניים למכשירים רבים, ובמרכזם ה- Blackberry. הגדולות האחרות בדרך גם.


שוק כריית הטקסט ממשיך ומתרחב

אחוז הגידול הצפוי בשוק כריית הטקסט הינו 25%-50% לשנה (200-250 מיליון דולר לשנה).
בכך אנו רואים מגמה מעניינת של התקרבות שני תחומים קרובים- שוק ה- BI ושוק ה- KM. גם השיח על שילוב חיפוש ב- BI הנו דוגמא המייצגת את אותה המגמה של התקרבות התחומים. חכו לעוד התפתחויות. אנחנו מבטיחים להמשיך לדווח.

bottom of page