top of page

פינת דרושים/מציעים- מרץ 2004

אקדמאי במדעי המחשב בעל ניסיון רב בפיתוח וניהול של מערכות ופרויקטים בתחומי הלמידה הממוחשבת וניהול הידעוהכרות עם מגוון כלים וטכנולוגיות.

לפרטים ניתן לפנות לעורכי העיתון.

bottom of page