top of page

פינת הלשון- סדרני ידע

והפעם:


סדרני ידע – 

המאפיינים העיקריים הקשורים לטקסונומיה של הארגון על פיהם אנו רוצים לארגן את הנתונים והמסמכים. אמצעי זה יקל על ארגון הידע וישמש בשלב מאוחר יותר לאיתור ידע ולעיבודו. ניתן באמצעות סדרני הידע לבצע חיפוש מונחה,היררכי, אסוציאטיבי , ע"פ הנטייה של אנשים לחפש את הידע. יתרון נוסף הוא במניעת הצפה של ידע שחלקו לא רלוונטי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעורכי העיתון. 

bottom of page