top of page

7 שלבים לשינוי

כולם יודעים שהטמעה מוצלחת של פיעלות ניהול ידע דורשת תהליכי שינוי מסויימים.

הפוסט מציג מודל הטמעה ושבעה שלבי שינוי למימוש.

לקישור לחץ כאן

bottom of page