top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

אונטולוגיה

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

אונטולוגיה (Ontology), על פי המילון- חקר ההוויה. אונטולוגיה של ארגון- מפת הקשרים בין המילים המדוברות בארגון: כלומר, עולם המינוחים והקשרים ביניהם.

המילים עצמן, הלא הן הז'רגון המקצועי ארגוני- מכונות טקסונומיה.

האונטולוגיה הנה קישור של כל המילים לקבוצות. קבוצות אלו מייצגות מאפיינים וערכים ואת הקשרים בין קבוצות אלו.


לדוגמא: "הבנק הציע פק"מ חודשי כחלופה לרכישת מניות, הלה גם ללקוחות פרטיים וגם ללקוחות עסקיים".

הטקסונומיה: פק"מ חודשי, מניות, לקוח פרטי, לקוח עסקי.

האונטולוגיה: מניות ופק"מ חודשי נקשרות בקבוצת "אפיק חיסכון", פרטי ועסקי נקשרות בקבוצת "סוג לקוח".

איך מסייעת האונטולוגיה לניהול הידע?


א. הקמת עצי הניווט (עצי הידע) מבוססים על האונטולוגיה

ב. קביעת מאפייני חיפוש הממקדים את החיפוש מבוססים על אונטולוגיה

ג. מילוני מונחים ומפות מומחים ארגוניות מבוססים על אונטולוגיה댓글


bottom of page