top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

אסטרטגיה

עודכן: 10 בינו׳ 2023

מעטים הנושאים הניהוליים שכה חשובים כאסטרטגיה, ועם זאת, למרות חשיבותם, לא מצליחים באמת ברוב הארגונים. חשבו על כך. כמה מכם כמנהלים בניתם אסטרטגיה לקידום העסק / ארגון/ יחידה שלכם? כמה רציתם, השקעתם, חלמתם...

ורמה מעט מזה התממש בפועל.

רוב הארגונים אינם מצליחים במימושה של אסטרטגיה, חשובה ככל שתהיה. ארגון קטן יחשוב אולי שהסיבה נעוצה בחוסר היכולת להשקיע משאבים מספקים למימוש; ארגון גדול, ינעץ אולי את הסיבה בנושאים רבים שלוחצים ודחופים המונעים השקעה ברחוק, חשוב ככל שיהיה.

האם ניתן לבנות כלל אסטרטגיה שנצליח לממשה? האם כדאי בכלל להשקיע בכך אם מועטים סיכויי ההצלחה?

אני עדיין מאמינה שהמאמץ כדאי. בספרם האלמותי של קולינס ופורס "Built to Last" מסבירים המחברים כי אסטרטגיה היא שמפרידה בין חברות מצטיינות, לכל יתר החברות.

אז מדוע אנו נכשלים בבניית אסטרטגיה? מה צריך לעשות אחרת כדי שנצליח לממש את שאנו כה רוצים?

ראשית, מסתבר שרובנו ניגשים למשימה יותר מידי פעמים, ולאו דווקא מהסיבות הנכונות. תחילתה של שנה אינה סיבה מוצדקת לאסטרטגיה חדשה; גם לא כל חילוף של מנהל.

אסטרטגיה מגבשים, כאשר נדרש שינוי משמעותי. אז, אך רק אז.

שנית, מלאכת גיבוש האסטרטגיה אינה פשוטה. המתכון שהורגלנו בו ייעוד-חזון-מטרות אינו מתכון מומלץ. אין מתכונים. יש הנחיות כיצד לגבש נכון: לא לבחור יותר מידי נושאים לקדם, גם אם כולם חשובים; התאמה לאופי הארגון. ניסיון לחשיבה פורצת דרך, לגבי מה ניתן וכדאי לעשות אחרת. הסתייעות, למשל, באדם חיצוני, יועץ או אחר, שיכולים לסייע בחשיבה שמחוץ לקופסא.

ושלישית, גם היישום מחייב השקעה ואינו יכול להסתפק במסר סדור שיוצא מההנהלה לעובדים. המדיניות חייבת להיות מוגדרת היטב. העובדים חייבים לדעת מה מצופה מהם (נשמע טבעי, אך פעמים רבות ממש לא מייצג את מה שקורה בפועל). על ההנהלה מוטל לבקר, להזכיר ולנהל את השינוי כדי שאכן יתקדם.

אם אכן נשכיל למעט באסטרטגיות ולמקד את תכניה, יהיה קל לנו יותר להבטיח שאכן ניישם ונצליח לקדם את הארגון ואותנו לשחקים חדשים.

ואולי פרוס השנה החדשה הוא דווקא כן זמן נכון למחשבות והזדמנות לשינוי משמעותי?


שלכם, מוריה

bottom of page