top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

בינה עסקית בארגונים קטנים ובינוניים

עודכן: 14 ביולי

לארגונים גדולים בעיות מורכבות, בכלל, ובפרט, בכל הנוגע ליישום בינה עסקית בארגון. מגוון מערכות, חלקן כבר מיושנות, והנושא הולך ומסתבך כאשר ארגונים עוברים תהליכי מיזוג ומכירה.


נכון שמורכבויות אלו פחות מאפיינות ארגונים קטנים ובינוניים, אולם הצורך בבינה עסקית אינו פוסח גם עליהן.


סקר שנערך ע"י Aberdeen בקרב 650 ארגונים כדי להבין מהם הצרכים העסקיים העסקיים המניעים ארגונים להשקיע בניהול נתונים.


האתגר הגדול ביותר, כך נלמד, הנו אתגר אותו אנו רואים גם בחברות גדולות: שונות המידע. הארגונים קטנים-בינוניים אינם יכולים להתעלם משונו זו, היות וכמות הנתונים ממשיכה לגדול משנה לשנה בקצב מרשים של 27% (ארגונים גדולים מדווחים על נתון דומה- 26% גידול שנתי).


הבדל אחד שנמצא בין ארגוני SMB מצטיינים לאחרים הנו ברמת ההכנה של הנתונים, התעדוף והבאת המידע הקריטי לפעולה. הבדל אחר שנמצא קשור באימוץ טכנולוגיות בינה עסקית:

  1. שימוש בכלי אינטגרציית נתונים (76% במקום 38% בארגוני SMB אחרים).

  2. שימוש בתוכנה למחסן הנתונים (71% במקום 50% בארגוני SMB אחרים).

  3. שימוש בכלים לאינטגרציית מערכות (74% במקום 43% בארגוני SMB אחרים).

  4. שימוש בכלים לתשאול ודיווח (71% במקום 38% בארגוני SMB אחרים).

  5. שימוש בכלי טיוב (53% במקום 31% בארגוני SMB אחרים).


שני אתגרים נוספים, עליהם דיווחו ארגוני SMB קשורה להקטנת הזמן להבאת המידע וליישום בינה עסקית בקרב יותר משתמשים.


יישום מוצלח של בינה עסקית אכן תלוי בקלות ובמהירות של הבאת נתונים למשתמש הקצה. לצורך אלו, כך דיווחו החברות בסקר נדרשת הבנה ראשונית מעמיקה של הצרכים העסקיים, וכמובן, מנגנונים וכלים טכנולוגיים מלווים.Comentários


bottom of page