top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

בינה עסקית דינאמית

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

וBI דינאמי (Dynamic BI) הינו BI שעדכני כאשר הארגון צריך את המידע. לכאורה יכול להיות שמדובר במידע שמתעדכן אחת למספר חודשים, אך ברוב המקרים, כדי להבטיח עדכניות מלאה, אנו אכן מדברים על סביבת מחסן נתונים המתעדכנת תדירות, לפחות אחת לכמה שעות. משמעותו של ה BI הדינאמי ביכולתו לספק תשובות תלויות זמן לארגון; כלומר, תשובות שהמענה להן משתנה בהתאם לזמן שבהם נדרש ונבחן המידע. ושוב, אנו מדברים על השתנות בקצב מהיר.

לאילו יישומים חשובה השתנות תדירה גבוהה שכזו? אחד היישומים המשמעותיים הנו קביעת תעריפים. כאשר אנו רוצים לקבוע תעריפים בהתאם לפרמטרים בשטח, הרי שה- BI הדינאמי הנו המרכיב המאפשר לנו זאת. הדבר נכון בבתי מלון שמחירם משתנה בהתאם לרמת תפוסת החדרים, אך נכון לא פחות לכבישים בהם עלות הנסיעה תלויה בעומס. BI דינאמי יכול לסייע בקבלת החלטות הקשורות בשינוע, ובשרשרת אספקה בכלל. והדוגמאות מתרבות מידי יום.

אך יש לזכור שאנחנו בני אדם. קצב קבלת ההחלטות שלנו, אינו מהיר עד כדי כך, ועד שאנו דנים ומקבלים את ההחלטות, יתכן ואלו כבר אינם רלוונטיים. BI דינאמי מקבל משנה תוקף כאשר הוא מסייע לקבלת החלטות אוטומטית, ללא מגע יד אדם. בדוגמאות שציינו, קביעת תעריפי חדרים, תעריפי נסיעות, החלטות על שינוע ועוד, הרי שקבלת החלטות אוטומטית הנה בהחלט צעד הגיוני.

איפה יכולות להתעורר לנו בעיות? בסתירות בין נתונים אלו, לנתונם אחרים שאנו מביאים למחסן הנתונים, כאשר הנתונים האחרים מתעדכנים רק אחת ליום, שבוע או חודש, ואינם תואמים על כן, בסיכומיהם, לנתונים המגיעים באופן כמעט רציף. ברור לנו שיש להיזהר מסחף הדרגתי שיגרום לעדכון כלל מחסן הנתונים באופן רציף. מדובר במהלך יקר, שיכול להפריע לעבודתה התקינה של המערכת התפעולית. תנו דעתכם, ביישום BI דינאמי, מה התועלות, מה הסיכונים (כמו הסתירה הפנימית שהצבענו עליה, או לחילופין, השקעה מסיבית בהעברות מידע רציפות) ובחרו את הנתיב המתאים לארגונכם. רק זכרו- החליטו על כך באופן מושכל, והכריזו עליו. אל תגררו; הובילו.

Comentarios


bottom of page