top of page
  • תמונת הסופר/תקרן טרוסלר

בינה תהליכית

עודכן: 13 במרץ 2023

בינה תהליכית, או Process Intelligence (PI), היא שם קוד למגוון טכנולוגיות, אשר חושפות ידע החבוי בתהליכים עסקיים ומסייעות לנו להשתמש בו בצורה יעילה יותר. יעדי הבינה התהליכית הם שיפור הפרודוקטיביות, שיפור איכות המוצר ואיכות השירות וכן שיפור הרווחיות העסקית על ידי הפיכת המידע והידע למובנים יותר ושיפור יעיל יותר במידע התהליכי. בינה תהליכית מסייעת לארגונים להשתמש במידע תהליכי לצורך שיפור התחרותיות

בינה תהליכית משמשת כמתווך בין ניהול טכני לניהול העסקי באמצעות גישה למאגרי מידע עסקיים, איתור תהליכים עסקיים מרכזיים בהם טמון ידע ושילוב הידע בצמתים חשובים בארגון (בניית לוחות זמנים וסימולאטורים) וכן תכנון אמצעי בקרה ותחזיות שיסייעו בקבלת החלטות.

בינה תהליכית מספקת למהנדסי תהליך ולמנהלים כלים לקבלת החלטות טובות יותר. דוגמאות לכלים כאלו הם:

כריית מידע, המאפשרת ללמוד על דרכי קבלת החלטות במגוון תנאים משתנים (להרחבה- כריית ידע - Knowledge Discovery ).

אלגוריתמים גנריים מתקדמים, אשר בונים מערכות לוחות זמנים בזמן אמת, המשלבת תהליכים כלכליים למסגרת של זמני יצור. אלגורתימים אלו מצמצמים חוסר יעילות על ידי ניצול קיבולת היצור באמצעות אינטגרציה של המלאי, התחשבות בהזמנות נוכחיות ובתכנון היצור. אינטגרציה זו מלה על התאמת לוחות הזמנים, בחינת לוחות זמנים חלופיים והקצאה מהירה של הזמנות.

ניתוח מקוון, המדמה וחוזה מדידות של תהליכים יקרים ומורכבים לחיזוי. אלו חיישינים וירטואלים קלים לעדכון, אשר חוסכים לארגון זמן וכסף על ידי חיזוי השינויים.

הבינה התהליכית מציעה טכנולוגיות שעשויות לסייע בהתמודדות עם הצפת המידע הקיימת, וליישם את המידע הדרוש בצורה האפקטיבית ביותר לצורך מיקסום התחרותיות.

Comentários


bottom of page