top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

הודעה על ידע חדש

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

היום, עקב ריבוי הידע והמידע המתועדים, מתנהלת מלחמה עיקשת בין ה- PULL ל- PUSH:

  • וPULL - גישה בה העובד מגיע ביוזמתו לידע. חסרונה העיקרי: המשתמש לא יודע מה אינו יודע ומה עליו לבקש ולדרוש.

  • וPUSH - גישה בה הידע מגיע לעובד בדחיפה. חסרונה העיקרי: באלימותה. היא מתפרצת ומרגיזה, ואם אינה מחודדת דיה, כוללת הרבה "זבל".


ה- Notification או בעברית הודעה על ידע חדש:

אחד משבילי הזהב. באזור קבוע, ישנן הודעות מקובצות לנושאים (כדי להקטין משמעותית את הכמות) על הידע והמידע שעל המשתמש לדעת. מעט PUSH, אך לא יותר מידי. במידה והמשתמש מעוניין, הוא יכול לבצע את ה- PULL בעצמו בנושאים שאכן חשובים לו.

Comentários


bottom of page