top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

הטובים לניהול ידע

עודכן: 10 בינו׳ 2023

הוותיקים שבינינו זוכרים בשנות השישים את הסיסמא "הטובים לטיס", סיסמא שנהגתה בחיל האוויר כדי לקדם את ההתנדבות לקורס טיס. היום, הסיסמא הפכה לחלק מהאתוס הישראלי, והצורך הפך להיסטוריה. קורס טיס מוצף כל שנה בבקשות הצטרפות, מכל גווני הקשת והמגדר, ורק מעטים זוכים להתקבל ולעבור את הקורס היוקרתי ולהפוך לטייסים. כיום, במאה ה- 21, ידע הפך למשאב משמעותי מאד להצלחה של כל ארגון. כולנו עובדי ידע- עובדים שהידע שלהם משמעותי להצלחתם בתפקיד. הדבר נכון למנתח, שלא מספיק שיהיה מדויק בפעולות החיתוך, אלא צריך ללמוד ולדעת, איפה ואיך נכון להיכנס, ומתי לוותר, ידע שמתעדכן ומתפתח כל העת. בה במידה, הדבר נכון לגנן שלנו, שבצד אהבתו לצמחים, ויכולתו לשתול, צריך לדעת מה מתאים לשתול באיזה אקלים ובאיזה צד של הבית; מה משמעות של חור בעלה של עץ, מתי יש סימנים לעץ שחולה והאם יש סיכויים טובים שיחלים או שאין ברירה ויש לגדוע אותו. אנחנו בעולם של ידע, ידע רב, שחשוב שנכירו, שנתעדכן בו, נדע להתמצא בו, ולהבין מה רלוונטי לנו ומתי, ואיך נכון ליישמו להקשרים השונים.

ברוח זו החלו ארגונים בעשרים השנים האחרונות לנהל ידע ולמנות מנהלי ידע ארגוניים; ברוח זו, יש כיום לימודי ניהול ידע בתואר שני בשתי אוניברסיטאות בארץ; וברוח זו, הכנסנו למערכת החינוך, מקצוע חדש- העוסק במידע, ידע ואינטרנט. משרד החינוך השכיל להבין, כי נדרשים תלמידים מצטיינים שיעסקו גם במקצועות שאינם ריאליים, וכי במאה ה 21 ראוי להתחדש בכמה מקצועות חדשים. וכך הוקמה מגמה 3610, במטרה למשוך תלמידים מיוחדים שכאלו.

המגמה כוללת חמש אשכולות לימוד:

  • התמודדות עם שפה זרה

  • מידע ומידענות

  • אינטרנט ומדיה חברתית

  • טכנולוגיות, מידע ותקשורת ו...

  • שימור, שיתוף ופיתוח ידע

מתוך כוונה, בגיל התיכון בחרנו שלא לצרף לתחום את המילה "ניהול", כדי לתת את המיומנויות בהקשר שאינו עסקי/ארגוני/בוגר. כמה לומדים את הנושא? בשנה הראשונה- התחלנו עם שבע כיתות; המשכנו לעשר, והשנה עבר גם רף זה. למתעניינים אגב- ניתן להיכנס לאתר: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/meda

לאן יוביל העתיד? אני מקווה למצב שבו "הטובים לניהול ידע" כבר יישאר בגדר סיסמא, אך התוכן כבר יתממש מזמן מעצמו. קוו יחד איתי :)


שלכם, מוריה

bottom of page