top of page

הטמעה מותאמת

עודכן: 15 במרץ 2023

נכתב בשיתוף עם ד״ר מוריה לוי

כולנו מכירים בחשיבות שלב ההטמעה בכל פרוייקט המתבצע בארגון בכלל, ובפרויקטי ניהול ידע בפרט. עד כדי כך משקלה של ההטמעה חשוב בפעילות ניהול הידע, שפעמים רבות אנו נוהגים לומר שעדיף פתרון ברמה טכנולוגית 8, אם יכולת ההטמעה שלו הנה 8, מפתרון שרמתו הטכנולוגית 10, אך סיכויי ההטמעה שלו (בגלל נוחות והתאמה ללקוח) הנם רק 7.


שאלת מליון הדולר הנה כמובן: בהנתן מצב נתון, איך לבצע הטמעה מיטבית?

להלן טיפ המסייע לנו בהעלאת סיכויי ההצלחה של ההטמעה בפועל. הרעיון מתבסס על שני עיקרים חשובים: אקטיביות מביאה למחוייבות (ראו טיפ מחודש 08/04).

אנשים מתחברים עם רעיונות שהם יזמו.


אז מה עושים?

בונים מתאר כללי של סל אפשרויות בחירה לפעילויות הטמעה עיקריות. מובילים ישיבה אישית עם מנהלי הצוותים השונים ובונים במשותף עם המנהלים את תוכנית העבודה המותאמת לאופי הצוות ולשיקול דעתו של מנהל הצוות.


איך?

תכנית ההטמעה נבנית כטופס/תבנית. תבנית זו כוללת סעיף של יעדים אפשריים לצוות הספציפי, אתגרים וחוזקות של הצוות היכולים להשפיע על תהליך ההטמעה ולבסוף מבחר של אוסף פעולות שיש לבצע בצוות כדי לממש את ההטמעה והבקרה עליה. פעמים רבות אנו נעזרים ברשימות גלילה המאפשרות יחד עם ראש הצוות לבחור את המתאים להם. לאחר מילוי התבנית וכאשר התוכנית מוכנה אנו מבקשים מראש הצוות ומנהל הפעילות כולה שיחתמו עליה שכן התוכנית היא שלהם ולא של צוות ניהול הידע. אקט זה מגביר את המחויבות ומעניק משנה תוקף לתוכנית.

בפועל, תכניות ההטמעה גם אם מאד דומות זו לזו (לפחות ב- 80%) מאפשרות מרחב פעולה למנהל הצוות. בצורה זו ההטמעה נעשית בצורה טובה יותר ההולמת את צרכי המשתמשים ואת מאפייניה התרבותיים של הקבוצה.

Comments


bottom of page