top of page

היכן הבינה בפתרונות "הבינה העסקית"?

עודכן: 14 בנוב׳ 2022

מנהלים רבים מאמינים שאם הם יכניסו לארגונם פתרון BI , בן רגע הארגון יהפוך לעסק "אינטליגנטי" אשר יספק להם תשובות אוטומטיות לכל שאלותיהם. כך למשל, המנהל יידע באילו פעולות עליו לנקוט כדי להפעיל את העסק בצורה תקינה. הוא יהיה מעוניין כי התראות יסומנו באופן אוטומטי במערכת כמו למשל: סימון לקוחות אליהם צריך לפנות, התראות לגבי הזמנות שיש סיכוי שיתעכבו , התראות לגבי הסיבות בגללן הרווחים ירדו ועוד דוגמאות רבות נוספות. ההנחה שפיתרון ה BI , מחסן הנתונים והדוחות יספקו את התובנות הנדרשות בצורה אוטומטית הינה ברוב המקרים שגויה[1]. שכן, פתרונות ה BI מספקים את היכולת עבור העובדים בארגון (בעלי הבינה) להפעיל שיקול דעת בהתאם לנתונים המתקבלים בדוחות ולפעול בהתאם . באמצעות הבינה האנושית והנתונים המתקבלים בדוחות מפתרון הBI ניתן להפעיל את העסק בצורה תקינה ומספקים את היכולת לעובדים להמשיך ולפתח את העסק. פתרונות ה-BI הינן כלים שצריך להשתמש בהם בשילוב העובדים בארגון. עם זאת ,יש הטוענים כי ברגע שמטמיעים פתרון אוטומטי אין צורך יותר ב"קלט" נוסף מהאנשים שכן החוקים מוגדרים מראש ולכן ניתן להסיר את האלמנטים האנושיים מן המערכת. הדבר נכון רק בחלקו שכן ההסתמכות על הפתרון האוטומטי בלבד אינה מוכיחה את עצמה בטווח הרחוק .הסיבה לכך היא שישנם שינויים המתרחשים בתוך העסק עצמו, ובנוסף על כך ישנם גם שינויים המתרחשים בעקבות השפעות חיצוניות לעסק כגון שינויים בכלכלה העולמית וכו'. שינויים אלה גורמים לכך שיש צורך בשינוי יישום פתרון ה BI בעסק ולשם כך צריך גם את התערבות האנושית של העובדים בארגון. ישנם 2 אתגרים ביישום פתרונות BI: 1. צורך בשיתוף פעולה של העובדים בעסק - ליישום נכון של הפתרון יש צורך בשימוש בידע על העסק אשר נמצא גם בראשם של העובדים . אלה גם בדרך כלל העובדים שצריכים לעבוד עם פיתרון זה. לרבים מן העובדים הדבר עלול לגרום לחשש על עתידם בארגון ולכן הדבר יכול לגרום להתנגדות מצד העובדים לשימוש במערכת. 2. ציפיות גבוהות מדי מפיתרון ה- BI - המנהלים מעוניינים שהפיתרון יענה על כל בעיותיהם. אך כאשר העסק משתנה תמידית, קשה לספק פיתרון שמתאים לאורך זמן ולכן יש צורך לוודא כי נעשה תכנון נכון של תהליכים ארוכים ומתמשכים בעסק לפני תחילתו יישומו. ההנחה היא כבדומה לשימוש במנועי החיפוש באינטרנט שבתחילה היו זרים ומנוכרים למשתמשים וכיום משמשים כפיתרון טבעי למציאת מידע. כך גם בעתיד, העובדים יתרגלו יותר לשימוש בפתרונות BI ויראו את תרומת פיתרון זה לעסק. לצורך כך, יש להפוך את פתרונות ה BI לידידותיים יותר למשתמשים, כך שפתרונות אלה יהפכו לחלק בשגרת העבודה של העובדים בדומה לשימוש בדואר האלקטרוני כחלק משגרת העבודה. כמו האימייל כך גם הגישה לנתוני המידע של החברה ויכולת ליישם את הבינה האנושית על הנתונים על מנת לענות על שאלות עסקיות צריכה גם היא להפוך לטבע שני אצל העובד. אולי הפתרון לכך יגיע בדמות הפיתוחים הטכנולוגיים העתידים כדוגמת SQL Server 2008 R2, Gemini and Office 2010. לסיכום, הפעלת פתרונות "בינה עסקית" בארגון צועדים יד ביד עם הבינה האנושית של העובדים ולא יכולים לעבוד במנותק זה מזה. הפיכת פתרונות BI לידידותיים יותר למשתמשים הנה חלק ממערך לשיפור יעילות ומועילות פתרונות אלה בארגון. מתוך: http://sqlblogcasts.com/blogs/simons/archive/2009/08/08/Where-is-the-intelligence-in-Business-Intelligence-.aspx [1] ישנו אחוז קטן של פעילויות בהם מתאפשר BI אוטומטי (דוגמת קביעת תעריף חדר בית מלון בהתאם לשעה ביום, תפוסה ועוד), אולם מקרים אלו חריגים ואינם מלמדים על הכלל, כפי שהיה ניתן לקוות.


Comments


bottom of page