top of page
  • תמונת הסופר/תענת דרוקר

המשגה

עודכן: 8 במרץ 2023


אישה יושבת ליד לפטופ וחושבת

מושג הוא האופן המילולי שבו אנו תופשים מציאות. מושג הוא הגדרה של מספר דברים יחד תחת מכנה משותף, תלוי הקשר, הניתן לתיאור ויוצר רעיון. המשגה היא התהליך בו אנו מעניקים שם למושג, כלומר מעניקים שם לרעיון, לתופעה ולהגדרה, הופכים את הרעיון למשהו אמיתי, למציאות. המשגה יכולה להיות גם התהליך וגם התוצר. תהליך ההמשגה מאפשר לחבר בין הידע התיאורטי לבין הידע המעשי, וליצור ידע חדש.

במוזיקה, מתבצעת המשגה באופן ישיר. היוצרים הופכים את ההבנה הפנימית והסמויה של אוסף הצלילים והתווים למשהו גלוי וחזותי באמצעות מנגינה. גם במחול, מתבצעת המשגה באמצעות צעדי הריקוד. המשגה יכולה לשנות את נקודת המבט שלנו. דוגמה: המשגת מושג "הכבידה" אמנם לא משנה את הדרך או המשקל בה גופנו נמשך לכדור הארץ, אך בהחלט משפיעה על נקודת המבט שלנו, ההבנה שלנו, ואולי גם על המיקוד שלנו בהיבטים מסוימים בכוח הכבידה. בתחום ניהול ידע, שני מופעים מרכזיים, בהם נשתמש בהמשגה:

  1. חילוץ ידע - הפיכת ידע סמוי לידע גלוי, בר הבעה.

  2. כאשר אנו רוצים שיבינו טוב יותר משמעות מסוימת.

כשאנו רוצים לתאר משמעות בדרך מסוימת אנו משתמשים בהמשגה. ההמשגה לא חייבת להיות במילים. ניתן לתאר את ההמשגה באופן חזותי, שמושך את העין וממחיש את המשמעות: תמונות, אינפוגרפיקה, תרשימי זרימה, סרטונים וכדומה. דוגמה לתמונה, מתוך הספרPresentationzen Design שנכתב ע"י Garr Reynolds. התמונה ממחישה את המשמעות ומדגישה את המסר של ירידה במכירות מול תרשים של גרףהתמונה ממחישה את המשמעות ומדגישה את המסר של ירידה במכירות מול תרשים של גרף

לסיכום, המשגה מאפשרת לנו לתאר ולהמחיש משמעות מסוימת באופן ברור ומדויק יותר. מקורות מידע:Comments


bottom of page