top of page
  • תמונת הסופר/תאופיר ויינשטיין

הקמת Workflow במערכת MOSS 2007

עודכן: 22 בינו׳ 2023

פעמים רבות אנו מנהלים תהליכי עבודה רבים במסגרת עבודתנו. אחת המשימות הקשות ביותר היא לדאוג כי כל תהליכים העבודה יתקיימו במהירות וביעילות בייחוד בסביבה מרובת עובדים ומרובת משרדים. אחת הדרכים בהם Moss 2007 יכול לעזור לנו הוא באמצעות החלת תהליכי עבודה (Workflow). באמצעות החלת Workflow על ספרייה או פריט אנו יכולים להבטיח את קיומו של תהליך עבודה מסודר בו כל משתמש יוכל לקבל תזכורת על חלקו בתהליך באמצעות רשימת המשימות של ה-Moss כמו כן (בהנחה והמשתמשים מעדכנים את סטאטוס המשימות) ניתן לעקוב בזמן אמת אחר סטאטוס המשימות. כאשר אנו מקימים Workflow אנו בעצם פותחים רשימת משימות. כאשר תהליך ה- Workflow מתחיל נפתחות משימה או משימות לכל המאשרים, עם האישור של ה- Workflowהפריט או המסמך ממשיכים בתהליך או מסיימים אותו בהתאם להגדרתינו. פלטפורמת ה-MOSS יודעת לעקוב אחר המשימות הללו על מנת לנהל את תהליך ה- Workflow. ניתן להקים תהליכים מותאמים אישית באמצעות שימוש ב-SharePoint Designer אך יש כמה תהליכים אשר קיימים כבר

בתוך ה-Moss וניתן לעשות בהם שימוש ולעשות עליהם אדפטציות בהתאם לצרכינו:

  • אישור – העברת טופס לאישור מנהל או גורם אחר

  • פידבק – איסוף פידבק על מסמך

  • איסוף חתימות – איסוף חתימות דיגיטליות על מסמך (דירקטוריון)

  • אישור מחיקה – העברת מסמך על מנת שיחליטו בצוות אם למחוק או לא

  • טופס טיולים – טופס כניסה לעבודה של עובד חדש אשר יעבור בין המחלקות הרלבנטיות עד סיום התהליך

את התהליך מתחילים כדלקמן:

בשלב הראשון אנו נבחר את הספרייה בה עליה אנו מעוניינים להחיל את תהליך העבודה, נבחר בהגדרות - הגדרות תיקייה / רשימה.


הגדרות תיקייה / רשימהלאחר מכן נבחר בהגדרות Workflow


הגדרות Workflow

בתוך הגדרות ה-Workflow נגדיר את הפרמטרים הבאים:


הפרמטרים הנבחרים
1. סוג ה-Workflow 2. שם ה-Workflow 3. הגדרת רשימת המשימות של ה-Workflow 4. הגדרת רשימה לשמירת ההיסטוריה של ה- Workflow 5. הגדרה – מתי להתחיל את תהליך העבודה (ידנית/בפתיחת מסמך/בשינוי מסמך)

נלחץ NEXT ונגיע למסך המכיל מספר קטגוריות, הקטגוריה הראשונה היא משימות ה- Workflow


מסך המכיל מספר קטגוריות
במסך זה אנו נבחר:

1. האם המשימות ישלחו לכל אנשי ה- Workflow במקביל או אחד אחד

2. האם לאפשר למשתמשים לבחור עבור מי יוקצה התהליך והאם ניתן יהיה לשנות את התהליך בזמן שהוא מתבצע

מתחת למשימות ה- Workflow קיימת קטגוריית ערכים התחלתיים:


הבחירה שעשינו במסךבקטגוריה זו אנו נבחר:

1. מי המשתמשים אשר מקבלים את המשימות הנגזרות מן ה- Workflow באופן דיפולטיבי, לא ניתן להמשיך לא מילוי שדה זה.

2. האם לשלוח משימות לקבוצה כמשימה בודדת

3. האם לאפשר שינוי של המשתתפים בזמןם שיש תהליך עבודה פעיל

4. הערות

5. תאריך יעד

6. זמן להשלמת Workflow

7. הגדרת מכותבים נוספים עבור ה-Workflow


הקטגוריה הבאה מתייחסת לשלב סיום ה-Workflow


שלב סיום ה-Workflow

בקטגוריה זו אנו נחליט באיזה מצב ניתן לסיים באופן אוטומטי את תהליך העבודה

1. לאחר סיום של מספר מוגדר של משימות

2. כאשר מסמך נדחה

3. כאשר מסמך משתנה

הקטגוריה האחרונה היא הגדרת הפעולה לאחר סיום ה-Workflow


הגדרת הפעולה לאחר סיום ה-Workflowכאן נחליט האם אנו רוצים כי ה-MOSS יעדכן אוטומטית את הסטאטוס של האישור המסמך ובכך יאפשר שליטה על תכנים באמצעות ה-Workflow.

לאחר שבנינו את ה-Workflow נוכל לראות את הסטטוס של פריטים ברשימה אשר נפתחו לאחר הקמת ה-Workflow בתוך התהליך


סטטוס של פריטים ברשימה
על ידי לחיצה על הסטאטוס נוכל להיכנס לפרטי ה-Workflow הספציפי לפריט ולראות את הסטאטוס של ה-Workflow על כל מרכיביו


 הסטאטוס של ה-Workflow על כל מרכיביו

הקמת Workflows איכותיים יעזרו לנו לנהל את כל האספקטים הנוגעים לניהול פרוייקטים בצורה טובה יותר על ידי הטמעת BPA בשימוש היומיומי והצפת המשימות אל המשתמשים באופן אוטומטי.

כמובן שדיברנו פה רק על תהליכי עבודה קיימים אך באמצעות ה-SharePoint Designer ניתן לבנות תהליכי עבודה מותאמים אישית ברמת מורכבות גבוהה הרבה יותר.

Comments


bottom of page