top of page
  • תמונת הסופר/תלירון ריגל

חווית משתמש

עודכן: 21 במאי

מהי חווית משתמש? כיום כל אדם הגולש לראשונה באתר\ פורטל בודק במודע ואף לא במודע, אם הגלישה נוחה, אם קל לתפעל ולגלוש בין דפי הפורטל ואם יש בכך משום חווית שימוש נעימה, נוחה ויעילה מעל הכול. תחושה חיובית תביא את המשתמש לעשות שימוש חוזר באתר, מנגד, תחושה כללית שלילית בנוגע להיבטים אלו, תמנע ביקור חוזר של המשתמש ותפחית פעולותיו באתר. חווית משתמש שואפת ליצור תחושה חיובית בקרב המשתמש על ידי עיצוב והתווית מדיניות, הרואה את המשתמש על צרכיו ושאיפותיו במרכז וחותרת ליצור חווית שימוש מספקת, נעימה, יעילה ופרודוקטיבית.

מרכיבי חווית המשתמש:


תרשים מרכיבי חווית המשתמשחווית המשתמש פועלת ממספר רכיבים הפועלים יחדיו להקניית התחושה הכללית בעת גלישה באתר:

שימושיות: מידת קלות התפעול של המידע המופיע באתר (הזנת תוכן, קבלת משוב מתאים מן המערכת, ביצוע תפעולים שונים על המידע עצמו) למשל, אילו פעולות ופונקציות עיקריות ישמשו את המשתמש?

שמישות: המידה שבה משתמש מסוים יכול להשתמש במוצר מסוים להשגת מטרות ספציפיות ביעילות ,בניצול מקסימאלי ואופטימאלי של משאבים העומדים לרשות המשתמש, תוך השגת שביעות רצון מקסימאלית של המשתמש, בתוך סיטואציה מוגדרת. למשל: - איזה מידע יצטרך המשתמש? - איזו צורה צריך שיהיה לתוכן? - מהיכן הוא יגיע? - כיצד ניתן ליצור מידע שיהיה בעל היגיון עבור המשתמש ?

נגישות: תהליך הנגשת המידע ומידת קלות הלמידה והתפעול של התהליך ( (Information Accesses . יצירת ארכיטקטורת מידע שתותאם לדרך שבה המשתמש מחפש מידע באתר ובמיוחד לדרך החשיבה של המשתמש. למשל, היכן יהיה סבור המשתמש שהמידע יימצא באתר?

קלות התמצאות: המידה שבה ניתן למצוא מידע ולנווט בין דפי האתר Findable information)). למשל: אילו משובי מערכת יהיו המסבירים והמתאימים ביותר בכדי לשקף בצורה ברורה ולהדריך את המשתמש באתר? על ממשק המשתמש להבהיר למשתמש אילו אופציות ממשק עומדות לרשותו.

אסתטיות: המראה הכללי של האתר ומידת היותו נעים לעין. יצירת עיצוב שיותאם לדרך שבה המשתמש זז באתר.

למשל: בניית סרגלי ניווט אינטואיטיביים ובעלי היגיון עבור המשתמש, זיהוי צבעים שיהיו אסתטיים עבור המשתמש, יצירת עקביות בין דפי האתר.

מידע בעל ערך: היות המידע בעל ערך עבור המשתמש ומתאים למטרת גלישתו באתר . לשם כך יש : - לזהות את צרכיה העיקריים של קבוצת המשתמשים. - לחפש את הצרכים המשותפים של הקבוצה. - ליצור פרופיל משתמש.

לסיכום, חשוב לזכור שהמשתמש צריך מוצר אשר: - יעבוד

- ניתן לעשות בו שימוש. - מתאים לציפיות שלו. - נתפר עבור צרכיו הספציפיים (מה שיתאים למשתמש אחד לא בהכרח יתאים למשתמש אחר). ולא לשכוח: ״In order to make a website user-friendly, you need to know what’s friendly for its users."


Comments


bottom of page