top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

Enterprise Performance Management

עודכן: 22 במאי

וEPM הינו תחום בבינה עסקית בו מנוהלים ונמדדים ביצועים מוגדרים מראש של הארגון לפי מדדי מפתח לביצועים KPI. מונחים חליפיים ל EPM הם: CorporatePerformance Management או בראשי תיבות CPMו Business Performance Management (עקב ריבוי התחומים המשיקים ניתן לכנות תחומים אלה

xPM).תחום ה- EPM מורכב מאוסף של תהליכי ניהול וניתוח מבוססי טכנולוגיה המאפשרים לארגון להגדיר מטרות אסטרטגיות ואחרי כן למדוד ולנהל את הביצועים מול המטרות האסטרטגיות הנ"ל.


תהליכי הליבה של EPM כוללים תכנון פיננסי ותכנון ניהולי, קונסולידציה ודווח, מידול עסקי, ניתוח ומעקב אחרי KPI.‏‏‏‏ ‏‏מטרת המדידה היא שיפור ביצועי הארגון. ללא מדדים מתאימים ומדידה עקבית לא ניתן לשפר את ביצועי הארגון.


וEPM הוא תחום בינה עסקית המשווה בין המטרות והיעדים העסקיים שנקבעו, לבין הביצוע בפועל כפי שהוא נמדד. מטרתו לזהות פערים בין הביצוע בפועל לבין הביצועים הנגזרים מהאסטרטגיה והיעדים. ביצועו דומה לביצוע בינה עסקית תפעולית. שני תחומים אלה של בינה עסקית עוסקים בעיקר במידע תפעולי בזמן אמת ופחות במידע היסטורי שהועבר לבסיס נתונים ייעודי לצורך ניתוח ודיווח. השוני נובע מכך ש- EPM מתמקד באסטרטגיה וביעדים, בעוד בינה עסקית תפעולית, עוסקת גם בנושאים שאינם כאלה. הבדל משמעותי יותר הוא שבינה עסקית בכלל ובדומה לכך בינה עסקית תפעולית מתמקדת בנתונים (Data), בעוד EPM מתמקד בתהליכים‏‏. בגלל המספר הקטן של מדדים או KPIs המוצגים בדווחי EPM , התצוגה היא באמצעות Dashboard או Score Card. תוכנו של Dashboard או Score Card זה עשוי למעשה להיות זהה או דומה למקבילו במערכות Business Activity Monitoring, המציגות את סטאטוס ביצוע התהליכים הכלל ארגוניים במערכת BPM.


מגבלות

במצב הנוכחי השיטה הנפוצה למדידה היא Balanced Score Card ומקור המידע העיקרי לצורך מדידות הוא מחסן הנתונים. במידע הנמצא בו מודגשים המדדים הקשורים בהיבטי לקוח כגון: שביעות רצון לקוחות ושימור לקוחת ובהיבטים פיננסיים כמו: ROI ועלויות. אין במחסן הנתונים מדדים המתייחסים לתהליכים וללמידה וגידול. הגישה של Balanced Score Card פחות מתאימה לטיפול במדדי תהליכים.


דוגמה מעניינת ל EPM מצאתי בבלוג ישן: מנהל תיכון בארה"ב הפיץ מייל לכלל המורים ולהורים ואלו עיקרי דבריו: " המופע שהיה בשבוע שעבר הסתיים בהצלחה, החל מהיום כל אותם 60 תלמידים שלקחו חלק בהפקה יחזרו לכיתות ויהיו מסורים ללימודים. אולם, היום מתחילה תקופת המבחנים לנבחרות הספורט השונות של התיכון, זה אומר שקבוצה חדשה של כ-400 תלמידים מתוכננת לקחת חלק בפעילות חדשה. הסיבה שאני מציין עובדה זאת היא שזהו "שבוע המיונים" כך שרמת המתח והלחץ שלהם עלולה לעלות".


וזאת הדוגמה! המנהל נתן heads-up לסגל שלו בנוגע לביצועים וההתנהגויות הצפויות של התלמידים ועזר בהסבר פוטנציאל השינוי בהתנהגות התלמידים.


במידה ובוחרים לאמץ את תפיסת ה EPM, ניתן להשתמש בה באותה דרך – לחזות, או לפחות להזהיר את מקבלי ההחלטות בנוגע לשינויים פוטנציאלים בביצועים הקרובים.

Comments


bottom of page