top of page

חשיבות הבינה עסקית ו Cloud Computing בתקופת המשבר הכלכלי

עודכן: 14 בנוב׳ 2022

בעקבות המשבר הכלכלי העולמי, מחפשים יותר ויותר ארגונים דרכים להעצים את יכולותיהם תוך כדי צמצום הוצאות ומשבאים, או במילים אחרות- כיצד ניתן לעשות יותר עם אותו הדבר (ואף פחות). במצב זה, חשיבותן של טכנולוגיות הבינה העסקית וה- Cloud Computing בהשגת היתרון התחרותי של הארגון, והשמירה עליו, הולכת וגדלה. בין אם הן מכוונות לצורך השגת ROI גבוה יותר, הבנה טובה יותר של הסביבה התחרותית, שיפור מוצרים או איכות השירות, בינה עסקית הינה אחת מהטכנולוגיות היחידות אשר יכולה להעניק לארגון יכולת התארגנות טובה יותר למחר, כבר היום. אין זה פלא אם כן, שטכנולוגיות ה BI צפויות לצמוח ב 7.9% עד לשנת 2012 (על פי גרטנר).


שילובן של טכנולוגיות הBI וה- Cloud Computing בארגון מקנות לו מגוון חדש של יכולות ניתוח וניהול נתונים וכתוצאה מכך פותחות בפני הארגון אפשרויות עסקיות חדשות. טכנולוגית ה- Cloud Computing, המאפשרת שימוש בכוח עיבוד ומחשוב דרך רשת האינטרנט כך שהמשתמשים אינם נדרשים לרכוש ולנהל את המערכות, אלא רק לשכור אותן כשירות, עתידה לחולל זינוק משמעותי בשימוש ב BI בארגונים כתוצאה מיכולתה להפוך את החומרה, התוכנה, הרשתות והאבטחה הנחוצים לשם יצירת מאגרי נתונים לזמינים ונגישים על פי הצורך. ואכן ניתן לראות כי כבר עכשיו יותר ויותר ארגונים פונים לאפליקציות אנליטיות לצורך השגת ניתוחים ותובנות עסקיות.


טכנולוגית הבינה העסקית וה- Cloud computing מאופיינת ביכולת לאגד כמות גדולה של משאבים ולדרג את הצריכה שלהם על פי הנדרש. הופעתה של התשתית כשירות, מרמזת על כך שכוח חישובי הינו בעל מאפיינים הדומים למאפייניהם של מאגרי נתונים, וכי הם יכולים להיות זמינים בהתאם לצורך בהם ועל בסיס של "שלם לפי ההתקדמות". דבר זה מאפשר להפריד בין התשתית והנתונים לבין השירות ובכך מוביל לחיסכון בהוצאות ומפנה את הארגון להתעסקות עם ההיבטים העסקיים הנגזרים משירות זה בלבד.


הבינה העסקית כוללת דיווח משוכלל של נתונים ואגרגציה של הנתונים העובדתיים ממקורות שונים. אלו תורמים בקבלת החלטות ארגוניות מהירות ומושכלות יותר. החלטות אלה יכולות לגעת הן במטרות הליבה של הארגון והן בהיבטים ממוקדים ומקומיים. על אף ההתפתחויות הרבות שחלו בטכנולוגיות הבינה העסקית, ועל אף השינויים שעברו על הסביבה העסקית בשנתיים האחרונות, מהותה ותרומתה העיקריים לארגונים ממשיכים לעמוד בעינה: ארגונים ממשיכים להידרש לעשות אגרגציה של הנתונים העובדתיים המגיעים ממקורות רבים. בין אם נתונים אלה מאוחסנים לצורך דיווח מושכל ובין אם הם עוברים ניתוח נוספים, היכולת לבצע תהליכי בינה עסקית הינה בליבו של ניהול ידע נתונים וניתוחם.


המאמר מבוסס על כתבתה של Georgia Kennedy אשר התפרסמה ב Cloud Computing :Journal http://cloudcomputing.sys-con.com/node/1086696

Comments


bottom of page