top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

ידע מלאכותי

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

וArtifact Knowledge בתרגום מילולי הנו "ידע מלאכותי, מעשה ידי אדם".

ואכן, Knowledge Artifact מתייחס לדברים המוחשיים שאנשים יוצרים או נעזרים בהם, כחלק ובמהלך עבודת הידע.

כדברי Hugh Beyer and Karen Holtzblat, כאשר אנשים עושים שימוש ב- Knowledge Artifacts הם בונים את דרך עבודתם דרכם.

דוגמאות יכולות לכלול מצגות, תיעוד, לקחים ועוד.


כדי לאתר ולהבטיח השימוש ב- Knowledge Artifacts, יש לשאול מספר שאלות:

א. מה יש לכל פרט לתרום לנושא?

ב. היכן הם מאוחסנים?

ג. האם ניתן לעשות בהם שימוש ושימוש חוזר ע"י אחרים?

ד. כיצד הם תורמים ליצירת ערך לארגון?

ה. האם הם תומכים את המטרות האסטרטגיות?

Comments


bottom of page