top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת רום

ידע סמוי

עודכן: 30 בינו׳ 2023

ידע סמוי (Tacit Knowledge) הוא ידע קיים שקשה להגדיר, שכן לא תמיד האדם מודע לו או יודע לנסחו. קיים עפ"י רוב ברמה אישית.

כולל "Know Hows" ,"Know who" ,"know whats", מודלים חשיבתיים, אמונות ונקודות מבט והסתכלות.

דוגמא: "כשאני שומע את צליל הזה, אני בודק את הקרבורטור".

ידע סמוי הינו הידע המשמעותי, פעמים רבות, המהווה את הבסיס למומחיותם של האנשים ותבונתם. הדרכים לשיתופו מגוונות, אם דרך שיתוף תוך שימוש בחניכה (ללא הסבר היד אלא הדגמת השימוש), דרך קשר בין בעלי הידע (בעל הידע משתף כמענה לשאלה מעשית) ועד הקנייה סדורה ההופכת את הידע לידע גלוי.

留言


bottom of page