top of page

יצירת גאנט ב Moss 2007

עודכן: 5 בפבר׳ 2023

ב Moss 2007 ניתן להציג את מצב התקדמות משימות הקשורות לפרויקט מסוים בצורה ידידותית וזאת על ידי הצגת התקדמות המשימות בצורת גאנט.

א. כיצד ניצור גאנט ברשימה חדשה Sharepoint 2007?

1. נקליק על "פעולות אתר"->"יצירה"
2. מתוך תפריט "מעקב" נקליק על "משימות פרוייקט"


3. נמלא את הפרטים הרלוונטיים ליצירת הרשימה ובסיום נלחץ על "צור" ובמידת הצורך נוסיף עמודות נוספות לרשימה4. לאחר יצירת הרשימה נקליק על "חדש" ונמלא את פרטי הטופס עם המשימה הרלוונטית לפרוייקט


5. כעת מתקבלת רשימה המוצגת בצורת גאנט כפי שניתן לראות בתצלום שלהלן:

6. ניתן לסנן את המשימות המוצגות באמצעות הקלקה על התצוגות השונות או על ידי יצירת תצוגה חדשהב. כיצד ניצור תצוגת גאנט ברשימה קיימת?

1. נכנס לרשימה הרלוונטית (המכילה עמודות מתאימות ליצירת גאנט) נקליק על "כל הפריטים" ונבחר ברשימה שנפתחה לנו ב "יצירת תצוגה חדשה"
2. נבחר בתצוגת גאנט
3. נמלא את שם התצוגה ובמידת הצורך נבצע שינויים בסדר העמודות4. בהמשך הטופס, בחלק "עמודות גאנט" נבחר את העמודות המתאימות ברשימה הקיימת בהתאם לעמודות הנדרשות ליצירת הגאנט (כותרת, תאריך התחלה, תאריך יעד, אחוזים שהושלמו) ובסיום נקליק על "אישור"


Comments


bottom of page