top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

יצירת ידע משותפת (co-creation) היא הלמידה העתידית

רוהיט פנדה, מנכ"ל Habitat, מותג ריהוט ביתי מוכר בכל העולם, שם נרדף לחדשנות, הכריז עוד בדצמבר 2020, "עתיד הלמידה הוא יצירה משותפת". ואכן כך אני מאמינה בכל מאודי.


עבור מצטרפים חדשים לתחום, למידה מסורתית - קליטת הידע שנצבר לפני זמנם - היא החשובה ביותר. אחרי הכל אין צורך להמציא את הגלגל מחדש. זו הליבה של מה שעושות מחלקות הדרכה מסורתיות: מומחים ותיקים מלמדים את המצטרפים החדשים דרך קורסים בו הם מעבירים להם ידע, בין אם הם בתוך אותו ארגון או שמקורם במקומות אחרים. העיקרון נשאר זהה.


עם זאת, כשזה מגיע ללמידה מתקדמת, מצאתי שיצירה משותפת היא הגישה היעילה ביותר. שיטה זו כוללת פיתוח ידע חדש באופן קולקטיבי. המנחה בתרחיש זה אינו מורה או מדריך, אלא מנחה (מנהל ידע) שמוביל את הלומדים למסע מסקרן של גילוי קולקטיבי. מתודולוגיית היצירה המשותפת שהשתמשתי בצורות שונות הניבה באופן עקבי תוצאות מצוינות.


בניגוד להדרכה מסורתית שלעתים קרובות נהנית מהומוגניות בין הלומדים, יצירה משותפת משגשגת מגיוון. ככל שהלומדים מגוונים יותר, כך יותר הזדמנויות להתנגשויות בונות, וכתוצאה מכך, למידה עמוקה יותר.


נקודת מוצא מרכזית מהמעורבות האחרונה שלי בקורס שיתוף הפעולה החדש של Knowledge Management Global Network הוא הכוח של יצירה משותפת אפילו בקרב אנשים מתקופות, תעשיות ותרבויות שונות. על ידי השקעת זמן בבניית אמון, טיפוח שפה משותפת וטיפוח תרבות של שיתוף פעולה, יצירה משותפת בתנאים אלו יכולה להפוך לכר גידול של ממש לחדשנות.


ואזהרה: מסע היצירה המשותפת ממכר להפליא.

Comentarios


bottom of page