top of page

יצירת תבנית לעמודות ב Moss 2007:

עודכן: 14 בנוב׳ 2022

לעיתים נרצה להשתמש באותו פורמט של עמודה במספר רשימות/ספריות. לשם כך אין אנו צריכים ליצור שוב ושוב את אותה עמודה בכל רשימה בנפרד אלא ניתן להגדירה פעם אחת כעמודת אתר.

כיצד נגדיר עמודה כעמודת אתר?

1. נקליק על "פעולות אתר"->"הגדרות האתר"











2. מתוך תפריט "גלריות" נקליק על "עמודות אתר"









3. נלחץ על "צור" וניצור את העמודה המבוקשת עם ההגדרות הייחודיות לה ובסיום נלחץ על אישור.

לאחר יצירת העמודה ברמת האתר ניתן להוסיף את עמודה זו לכל רשימה שנחפוץ מתוך האתר.


כיצד נוסיף את עמודת האתר לרשימה?

1. נכנס לרשימה אליה נרצה להוסיף את העמודה. ונקליק על הגדרות-> הגדרות רשימה












2. ב"עמודות" נקליק על "הוסף מעמודות אתר קיימות"










3. במסך שנפתח נבחר ב"עמודות מותאמות אישית"












4. בחלק "עמודות אתר זמינות" נבחר בעמודה המבוקשת ונלחץ על "הוסף" ובסיום נלחץ על "אישור".












4. כעת , העמודה הופכת להיות חלק מרשימה זו.


Comments


bottom of page