top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

למידה מסדר שני

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

בעולם הלמידה אנו מבחינים בשתי רמות למידה: למידה מסדר ראשון, שם אנו משפרים תוך שמירה על מסגרת הערכים, הנורמות וההתנהגויות בארגון. בלמידה מסדר שני (Second Loop Learning) אנו מאתגרים את ההנחות הקיימות ומשנים אותם: מגדירים נהלי עבודה חדשים או מתודות חדשות, ולא איך להטמיע ולממש את הקיים.

בניגוד ללמידה מסדר ראשון אשר מאגדת שימוש בידע לפתרון בעיה ספציפית בהסתמך על הנחות קיימות או על "מה שעבד בעבר", למידה מסדר שני הולכת צעד אחד קדימה ומאתגרת את ההנחות הקיימות במטרה ליצור תובנות חדשות.

לדוגמא: אם ניקח בעיה (שונה מאוד מעולם התוכן שבו עסקינן) כגון כיצד נוכל למנוע מצב שבו רעידות אדמה גובה קורבנות, למידה מסדר ראשון תבחן כיצד רעידות אדמה מתרחשות ותנסה לחזות את התרחשותן על מנת להתכונן כיאות. למידה מסדר שני תבחן את מושג רעידת האדמה ויכולה להביא למסקנה שרעידות אדמה אינן גובות קורבנות אך נפילת בניינים כן!

אז הנה לנו מושג שצריך לעמוד לנגד עינינו כאשר אנו עוסקים בהפקת תובנות!

Comments


bottom of page