top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

מאפיינים

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

וMetadata הוא כלי אשר בעזרתו אנו מתארים מסמכים, נתונים ושאר פריטי מידע ע"י נתונים.

וMetatorial הנו מושג הבא לציין פעולות הקשורות ל – Metadata ולמבנהו.


קיימות מספר קטגוריות שונות שיחד מהוות את ה – Metadata ובונות אותו:

  • מאפייני ניווט - קטגוריה המשרתת אותנו בבניית הניווט ההיררכי והגישה הישירה. בעזרת מאפיינים אלו אנו מגדירים את ההתמצאות במידע.

  • מאפייני ניהול – קטגוריה טכנית הכוללת את שם המחבר, תאריך יצירת הפריט, תאריך עדכון וכו'. מאפיינים באמצעותם אנו מנהלים את הפעולות שנעשו על הפריט.

  • מאפייני סוג התוכן – קטגוריה המכילה את המאפיינים הטקסונומיים של הפריט כגון נושא, לקוח, מוצר, ספק, סוג פרוייקט, סוג מבנה וכו'. יחד עם מאפייני הניווט מגדיר את הפריט.

  • מאפייני מבנה פנימי – כוללים כותרת הפריט, תיאור וגוף הפריט. משמשים להגדרת תבניות אחידות לפריטי תוכן מוגדרים היטב.

מאפייני הניהול ומאפייני מבנה פנימי הנם כלליים וזהים בכל ארגון, ואילו על מאפייני הניווט ומאפייני סוג התוכן להיבנות ולהיתפר לכל ארגון בהתאם לצרכיו ובהתאם לטקסונומיה הארגונית שלו.


מתבסס על ספרו של Bob Boiko הנקרא Content Management Bible.

Comentarios


bottom of page