top of page
  • תמונת הסופר/תנעמה ברקוביץ'

מחוון

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

מקור השם לוחות מחוונים (Gauges) כמו גם הרעיון העומד בבסיס היישום, נובע מלוחות המחוונים המצויים ברכבו של כל אחד מאתנו. בעת נהיגה אנו מסתכלים על לוחות המחוונים כדי לראות מהי המהירות בה אנו נוסעים או מהי כמות הדלק שנשארה לנו במיכל. על סמך מידע זה אנו מתאימים את פעולותינו, מגבירים או מפחיתים את מהירות הנסיעה או עוצרים בתחנת דלק בצד הדרך. באופן דומה השימוש בעולם הבינה העסקית מדבר אף הוא על חיווי גרפי של מצב נתון. באופן ספציפי נתנו לו משמעות (עם השנים) כמחוון המושווה למצב הרצוי: כמו שהחיווי של שעון הדלק על מלא- הוא מצב אופטימאלי (ולא רק מקסימאלי) והחיווי של היעדר דלק הנו גם מצב רע, כך צירפו לחיווי ב- Gauges את יכולת ההשוואה כאשר מדברים על שלושה צבעים- ירוק (טוב!), צהוב (רגיל), ואדום (סיכוני/רע). כמובן שהשאיפה היא שבעקבות החיווי תבוצע גם פעולה נדרשת, כך למשל אם מנהל מכירות רואה לקראת סוף החודש בלוחות המחוונים כי מוצר מסוים אינו עומד ביעד שהוצב לו, הוא יכול לקבל החלטה מושכלת בזמן אמת על דרך התמודדות עם מצב זה.

מה הם אם כך היתרונות הברורים של שימוש בלוחות מחוונים? ראשית, היכולת לקבל Snapshot מהיר מאוד ובזמן אמת על מצב נתון בבחינת "תמונה אחת טובה מאלף מילים". שנית, השימוש בלוחות מחוונים מהווה עבורנו קיצור דרך מחשבתי וכאשר המידע מוצג לנו בצורה גרפית אנו נדרשים לפרק זמן קצר יותר כדי לפרש אותו ולכן יכולים גם להגיב במהירות. והחסרונות ? לוח מחוונים אינו תופס תמיד את המורכבויות של מצב נתון היות ומציג תמונה שהיא ברמת High level וכמובן שישנם מקרים בהם הצגה גרפית אינה מאפשרת להביע את המידע בו אנו מעוניינים. אחת הטעויות המרכזיות ביישום לוחות מחוונים, היא ריבוי מחוונים בשטח נתון. אנו עדים לתופעה זו לא אחת והיא אף מזכירה במקצת את זו שחלה בראשית ימי השימוש ב word בה נהגנו לרשום בהתלהבות כל שורה במסמך בצבע או גופן אחר. גם במקרה הנוכחי, עצם העובדה שעומדת לרשותנו היכולת להציף את המסך במחוונים אין פירושה שאנו צריכים לממש אותה, שכן העומס עלול לגרום למשתמש לבלבול וחוסר אוריינטציה וחמור מכך, לחוסר יכולת להבחין בין העיקר לטפל וכפועל יוצא לממש פעילות כתגובה למידע אליו נחשף.

עובדה מעניינת המתקשרת לאופן היישום של לוחות מחוונים קשורה לתופעת עיוורון הצבעים אשר כ 10% מהאוכלוסייה הגברית סובלת ממנה והמתבטאת בקושי בהבחנה בין אדום לירוק. לתופעה זו יש השפעה ישירה היות והצבעים השכיחים המופיעים בלוחות המחוונים הינם צבעים אלו בדיוק. כיום חלק ניכר מהתוכנות כבר כוללות אמצעי זיהוי נוספים מלבד הצבע, כגון מספר או מלל או לחילופין סוג אחר של חיווי ויזואלי כגון חץ המופנה מעלה או מטה בהתאם לכיוון המגמה. לכל המוצרים המובילים, ישנו כמובן רכיב סטנדרטי המאפשר יצירה נוחה של לוחות מחוונים וכמו בכל שוק, גם כאן חברות צד שלישי נכנסו לזירה תוך שהן מציגות מחוונים נוספים מתוחכמים ומיוחדים ברמה העיצובית, כל אחד בכיוונו הוא. בשורה התחתונה,האם לוחות מחוונים טובים לבינה העסקית ? בהחלט כן כל עוד אנו משתמשים בהם במידה ומיישמים בהתאם לצורך ברור.

Comments


bottom of page