top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת רום

מטריצת תגובה/תמריץ

עודכן: 30 בינו׳ 2023

מטריצת תגובה/תמריץ (Response/Stimuli Matrix) הינו מודל לניהול ידע הרושם באילו מקומות משתמשים הכי הרבה בזיכרון ובידע. המטריצה, כפי שנעשה בה שימוש בארגונים שונים, מצביעה על כך שזיכרון הוא האמצעי המתאים ביותר לתגובה בדרכים מתוכננות לתמריץ צפוי מראש. ידע, לעומת זאת, הוא האמצעי לתגובות בצורה לא מתוכננת לתמריצים בלתי צפויים.

Comments


bottom of page